Efternamnet Neffler


Snabbfakta om Neffler


Neffler på rövarspråket: Nonefoffloleror
Neffler baklänges blir: Relffen

Hur många har Neffler som efternamn?

10 har Neffler som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NefflerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest