Efternamnet Nefzi


Snabbfakta om Nefzi


Nefzi på rövarspråket: Nonefofzozi
Nefzi baklänges blir: Izfen

Hur många har Nefzi som efternamn?

41 har Nefzi som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NefziObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest