Efternamnet Negrete


Snabbfakta om Negrete


Negrete på rövarspråket: Nonegogroretote
Negrete baklänges blir: Etergen

Hur många har Negrete som efternamn?

12 har Negrete som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NegreteObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest