Efternamnet Neguse


Snabbfakta om Neguse


Neguse på rövarspråket: Nonegogusose
Neguse baklänges blir: Esugen

Hur många har Neguse som efternamn?

47 har Neguse som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NeguseObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest