Efternamnet Nehag


Snabbfakta om Nehag


Nehag på rövarspråket: Nonehohagog
Nehag baklänges blir: Gahen

Hur många har Nehag som efternamn?

10 har Nehag som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NehagObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest