Efternamnet Nehard


Snabbfakta om Nehard


Nehard på rövarspråket: Nonehoharordod
Nehard baklänges blir: Drahen

Hur många har Nehard som efternamn?

14 har Nehard som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NehardObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest