Efternamnet Nehlmark


Snabbfakta om Nehlmark


Nehlmark på rövarspråket: Nonehohlolmomarorkok
Nehlmark baklänges blir: Kramlhen

Hur många har Nehlmark som efternamn?

19 har Nehlmark som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NehlmarkObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest