Efternamnet Nehlstedt


Snabbfakta om Nehlstedt


Nehlstedt på rövarspråket: Nonehohlolsostotedodtot
Nehlstedt baklänges blir: Tdetslhen

Hur många har Nehlstedt som efternamn?

12 har Nehlstedt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NehlstedtObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest