Efternamnet Nehring


Snabbfakta om Nehring


Nehring på rövarspråket: Nonehohrorinongog
Nehring baklänges blir: Gnirhen

Hur många har Nehring som efternamn?

16 har Nehring som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NehringObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest