Efternamnet Neiberg


Snabbfakta om Neiberg


Neiberg på rövarspråket: Noneiboberorgog
Neiberg baklänges blir: Grebien

Hur många har Neiberg som efternamn?

12 har Neiberg som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NeibergObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest