Efternamnet Neibig


Snabbfakta om Neibig


Neibig på rövarspråket: Noneibobigog
Neibig baklänges blir: Gibien

Hur många har Neibig som efternamn?

19 har Neibig som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NeibigObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest