Efternamnet Neidenmark


Snabbfakta om Neidenmark


Neidenmark på rövarspråket: Noneidodenonmomarorkok
Neidenmark baklänges blir: Kramnedien

Hur många har Neidenmark som efternamn?

31 har Neidenmark som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NeidenmarkObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest