Efternamnet Neider


Snabbfakta om Neider


Neider på rövarspråket: Noneidoderor
Neider baklänges blir: Redien

Hur många har Neider som efternamn?

24 har Neider som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NeiderObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest