Efternamnet Neiglick


Snabbfakta om Neiglick


Neiglick på rövarspråket: Noneigoglolickock
Neiglick baklänges blir: Kcilgien

Hur många har Neiglick som efternamn?

28 har Neiglick som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NeiglickObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest