Efternamnet Neij


Snabbfakta om Neij


Neij på rövarspråket: Noneijoj
Neij baklänges blir: Jien

Hur många har Neij som efternamn?

162 har Neij som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NeijObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest