Efternamnet Neijbert


Snabbfakta om Neijbert


Neijbert på rövarspråket: Noneijojboberortot
Neijbert baklänges blir: Trebjien

Hur många har Neijbert som efternamn?

15 har Neijbert som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NeijbertObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest