Efternamnet Neijd


Snabbfakta om Neijd


Neijd på rövarspråket: Noneijojdod
Neijd baklänges blir: Djien

Hur många har Neijd som efternamn?

28 har Neijd som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NeijdObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest