Efternamnet Neijman


Snabbfakta om Neijman


Neijman på rövarspråket: Noneijojmomanon
Neijman baklänges blir: Namjien

Hur många har Neijman som efternamn?

38 har Neijman som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NeijmanObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest