Efternamnet Neilson


Snabbfakta om Neilson


Neilson på rövarspråket: Noneilolsosonon
Neilson baklänges blir: Noslien

Hur många har Neilson som efternamn?

15 har Neilson som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NeilsonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest