Efternamnet Nejad


Snabbfakta om Nejad


Nejad på rövarspråket: Nonejojadod
Nejad baklänges blir: Dajen

Hur många har Nejad som efternamn?

13 har Nejad som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NejadObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest