Efternamnet Nejdbring


Snabbfakta om Nejdbring


Nejdbring på rövarspråket: Nonejojdodbobrorinongog
Nejdbring baklänges blir: Gnirbdjen

Hur många har Nejdbring som efternamn?

13 har Nejdbring som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NejdbringObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest