Efternamnet Nejdeby


Snabbfakta om Nejdeby


Nejdeby på rövarspråket: Nonejojdodeboby
Nejdeby baklänges blir: Ybedjen

Hur många har Nejdeby som efternamn?

14 har Nejdeby som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NejdebyObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest