Efternamnet Nejdsäter


Snabbfakta om Nejdsäter


Nejdsäter på rövarspråket: Nonejojdodsosätoteror
Nejdsäter baklänges blir: Retäsdjen

Hur många har Nejdsäter som efternamn?

12 har Nejdsäter som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NejdsäterObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest