Efternamnet Nejem


Snabbfakta om Nejem


Nejem på rövarspråket: Nonejojemom
Nejem baklänges blir: Mejen

Hur många har Nejem som efternamn?

18 har Nejem som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NejemObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest