Efternamnet Nekach


Snabbfakta om Nekach


Nekach på rövarspråket: Nonekokachoch
Nekach baklänges blir: Hcaken

Hur många har Nekach som efternamn?

19 har Nekach som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NekachObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest