Efternamnet Nekzad


Snabbfakta om Nekzad


Nekzad på rövarspråket: Nonekokzozadod
Nekzad baklänges blir: Dazken

Hur många har Nekzad som efternamn?

27 har Nekzad som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NekzadObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest