Efternamnet Nekzada


Snabbfakta om Nekzada


Nekzada på rövarspråket: Nonekokzozadoda
Nekzada baklänges blir: Adazken

Hur många har Nekzada som efternamn?

59 har Nekzada som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NekzadaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest