Efternamnet Neld


Snabbfakta om Neld


Neld på rövarspråket: Noneloldod
Neld baklänges blir: Dlen

Hur många har Neld som efternamn?

11 har Neld som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NeldObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest