Efternamnet Nelder


Snabbfakta om Nelder


Nelder på rövarspråket: Noneloldoderor
Nelder baklänges blir: Redlen

Hur många har Nelder som efternamn?

11 har Nelder som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NelderObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest