Efternamnet Nelderup


Snabbfakta om Nelderup


Nelderup på rövarspråket: Noneloldoderorupop
Nelderup baklänges blir: Puredlen

Hur många har Nelderup som efternamn?

22 har Nelderup som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NelderupObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest