Efternamnet Nelding


Snabbfakta om Nelding


Nelding på rövarspråket: Noneloldodinongog
Nelding baklänges blir: Gnidlen

Hur många har Nelding som efternamn?

11 har Nelding som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NeldingObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest