Efternamnet Nelehag


Snabbfakta om Nelehag


Nelehag på rövarspråket: Nonelolehohagog
Nelehag baklänges blir: Gahelen

Hur många har Nelehag som efternamn?

12 har Nelehag som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NelehagObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest