Efternamnet Nelén


Snabbfakta om Nelén


Nelén på rövarspråket: Nonelolénon
Nelén baklänges blir: Nélen

Hur många har Nelén som efternamn?

35 har Nelén som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NelénObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest