Efternamnet Nelfelt


Snabbfakta om Nelfelt


Nelfelt på rövarspråket: Nonelolfofeloltot
Nelfelt baklänges blir: Tleflen

Hur många har Nelfelt som efternamn?

10 har Nelfelt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NelfeltObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest