Efternamnet Nelgard


Snabbfakta om Nelgard


Nelgard på rövarspråket: Nonelolgogarordod
Nelgard baklänges blir: Draglen

Hur många har Nelgard som efternamn?

13 har Nelgard som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NelgardObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest