Efternamnet Nelhagen


Snabbfakta om Nelhagen


Nelhagen på rövarspråket: Nonelolhohagogenon
Nelhagen baklänges blir: Negahlen

Hur många har Nelhagen som efternamn?

12 har Nelhagen som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NelhagenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest