Efternamnet Nelinder


Snabbfakta om Nelinder


Nelinder på rövarspråket: Nonelolinondoderor
Nelinder baklänges blir: Rednilen

Hur många har Nelinder som efternamn?

25 har Nelinder som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NelinderObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest