Efternamnet Nelje


Snabbfakta om Nelje


Nelje på rövarspråket: Noneloljoje
Nelje baklänges blir: Ejlen

Hur många har Nelje som efternamn?

33 har Nelje som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NeljeObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest