Efternamnet Nelke


Snabbfakta om Nelke


Nelke på rövarspråket: Nonelolkoke
Nelke baklänges blir: Eklen

Hur många har Nelke som efternamn?

10 har Nelke som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NelkeObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest