Efternamnet Nellbeck


Snabbfakta om Nellbeck


Nellbeck på rövarspråket: Nonelollbobeckock
Nellbeck baklänges blir: Kcebllen

Hur många har Nellbeck som efternamn?

14 har Nellbeck som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NellbeckObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest