Efternamnet Nellfors


Snabbfakta om Nellfors


Nellfors på rövarspråket: Nonelollfofororsos
Nellfors baklänges blir: Srofllen

Hur många har Nellfors som efternamn?

39 har Nellfors som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NellforsObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest