Efternamnet Nellis


Snabbfakta om Nellis


Nellis på rövarspråket: Nonelollisos
Nellis baklänges blir: Sillen

Hur många har Nellis som efternamn?

31 har Nellis som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NellisObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest