Efternamnet Nellsjö


Snabbfakta om Nellsjö


Nellsjö på rövarspråket: Nonelollsosjojö
Nellsjö baklänges blir: öjsllen

Hur många har Nellsjö som efternamn?

23 har Nellsjö som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NellsjöObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest