Efternamnet Nelsén


Snabbfakta om Nelsén


Nelsén på rövarspråket: Nonelolsosénon
Nelsén baklänges blir: Néslen

Hur många har Nelsén som efternamn?

65 har Nelsén som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NelsénObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest