Efternamnet Nelsson


Snabbfakta om Nelsson


Nelsson på rövarspråket: Nonelolsossonon
Nelsson baklänges blir: Nosslen

Hur många har Nelsson som efternamn?

130 har Nelsson som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NelssonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest