Efternamnet Nelvin


Snabbfakta om Nelvin


Nelvin på rövarspråket: Nonelolvovinon
Nelvin baklänges blir: Nivlen

Hur många har Nelvin som efternamn?

Färre än 10 st har ... som efternamn

Så ser trenden ut för efternamnet NelvinObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest