Efternamnet Nelzén


Snabbfakta om Nelzén


Nelzén på rövarspråket: Nonelolzozénon
Nelzén baklänges blir: Nézlen

Hur många har Nelzén som efternamn?

49 har Nelzén som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NelzénObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest