Efternamnet Nemati


Snabbfakta om Nemati


Nemati på rövarspråket: Nonemomatoti
Nemati baklänges blir: Itamen

Hur många har Nemati som efternamn?

74 har Nemati som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NematiObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest