Efternamnet Nemet


Snabbfakta om Nemet


Nemet på rövarspråket: Nonemometot
Nemet baklänges blir: Temen

Hur många har Nemet som efternamn?

19 har Nemet som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NemetObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest