Efternamnet Németh


Snabbfakta om Németh


Németh på rövarspråket: Nonémometothoh
Németh baklänges blir: Htemén

Hur många har Németh som efternamn?

94 har Németh som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet NémethObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest